Privacy Policy 2018-01-28T23:03:30+00:00

NL

Uw adresgegevens worden, behoudens bezwaar van uw kant, in ons bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze toekomstige opleidingen. De wet verwerking persoonsgegevens van 8 december 1992 voorziet het recht van toegang en verbetering alsook de mogelijkheid het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen te raadplegen.

FR

Sauf objection de votre part, vos coordonnées seront reprises dans notre banques de données, de façon que nous puissions vous tenir au courant de nos prochains séminaires. La loi concernant le traitement de données du 8 décembre 1992, prévoit le droit d’admission et de correction ainsi que la possibilité de consulter le régistre public des traitemants automatisés.