opleidingen 2019-03-20T11:14:55+00:00

Opleidingen, cursussen & workshops voor en door professionals.

Info Topics organiseert al ruim 25 jaar opleidingen en trainingen in samenwerking met vooraanstaande partners, sprekers en docenten.

Info Topics werd geregistreerd als opleidingsverstrekker door de kmo-portefeuille met registratienummer DV.O105311

Onze cursussen, opleidingen en seminaries zijn gericht op professionals. De inhoud is actueel, neutraal en kwalitatief hoogstaand, zodat u altijd op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen. De nadruk ligt steeds op klantentevredenheid en optimale kwaliteit. U kan onze opleidingen dan ook betalen via de kmo-portefeuille, zodat u een groot deel van het inschrijvingsbedrag terugbetaald krijgt van de Vlaamse overheid. Alle informatie kan u vinden op www.kmo-portefeuille.be.

U wil collega’s ontmoeten en kennis delen? U wil door studie uw kennis op peil houden?Goed opgeleide medewerkers dragen bij tot het bereiken van de objectieven van uw organisatie en verbeteren de kwaliteit van uw producten en diensten.

Met al onze ervaring en expertise organiseren we graag een opleiding of workshop op maat voor uw onderneming.

Overzicht opleidingen en cursussen

Informatie is onze business

13 en 20
MAA, 2019

Grondige basiscursus Excel 2016

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

Met Excel maakt u op een gebruiksvriendelijke manier tabellen, grafieken en analyses en kan u  verschillende soorten data op een intuïtieve manier ordenen en weergeven. Een spreadsheet in Excel kunt u voor allerlei toepassingen gebruiken. Je kan met Excel heel gemakkelijk allerlei berekeningen doen en allerlei gegevens op een eenvoudige manier rangschikken en bewaren. Het is bijvoorbeeld heel eenvoudig om uw persoonlijke financiën in Excel bij te houden en daarvan een overzicht te maken met bijvoorbeeld grafieken of staafdiagrammen.

Deze  2-daagse cursus doorloopt alle basisvaardigheden van Excel zoals het snel invoeren van gegevens, het opzoeken van gegevens (sorteren en filteren) en het maken van berekeningen. Daarnaast maakt u kennis met onder andere grafieken. stapsgewijs en op een begrijpelijke manier uitgelegd, zodat u snel leert wat u in de dagelijkse praktijk nodig heeft.

Iedere module wordt gevolgd door oefeningen.  U werkt aan uw eigen laptop.

NAAR OPLEIDING
22
MAA, 2019

Afsluiting en fiscaal-boekhoudkundige optimalisatie – JAARREKENING 2018

Van Der Valk hotel Beveren

Overzicht hervorming ‘zomerakkoord’ en andere te verwachten fiscale begrotingsmaatregelen.

• Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting

• Fiscale bijzonderheden voor de jaarrekening onder de hervorming

• Toepassing fiscale aftrekken na de hervorming

• Bijzondere topics

• Boekhoudkundige en jaarrekening topics

NAAR OPLEIDING
22
MAA, 2019

Controle door de sociale inspectiediensten & Aanpak van sociale fraude

Van Der Valk hotel Beveren

Te vaak zijn bedrijven, werkgevers en hun adviseurs er zich niet van bewust hoe snel zij in het strafrechtelijk vaarwater komen na een sociale inspectie.

Na een inleiding met een overzicht van de verschillende soorten sociale inspectiediensten en hun zeer ruime bevoegdheden, worden in deze opleiding de gevolgen toegelicht van een sociale inspectie als eerste bouwsteen voor een strafrechtelijke vervolging, evenals de verschillende actiemogelijkheden voor  de gecontroleerde onderneming en hun bestuurders maar ook de mogelijke (re)acties vanuit de inspectie en het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie licht haar vervolgingsbeleid toe in het sociaal strafrecht en geeft aan welke zaken prioritair behandeld worden.

In een tweede deel (namiddagsessie) behandelt deze opleiding vanuit het uitgangspunt van balie en aanklager een vijftal hot items  uit het sociaal strafrecht.

NAAR OPLEIDING
28
MAA, 2019

de belangrijkste fiscale uitdaging zowel voor multinationale ondernemingen als voor KMO’s

Van Der Valk Brussels Airport

De Belgische belastingautoriteiten hebben besloten om de belastingcontroles van multinationale groepen naar een hoger niveau te brengen. Vanaf nu zullen de Belgische belastinginspecteurs zich vooral toespitsen op verrekenprijzen en complexe internationale belastingaangelegenheden. Aangezien de Belgische belastingautoriteiten overspoeld worden met transfer pricing – informatie en -documentatie die aansluit op de eerder recente eis dat belastingplichtigen elk jaar een Groepsdossier, een Lokaal Dossier en een Landenrapport (en notificaties) moeten indienen, hebben ze besloten om aanzienlijk te investeren in mankracht om al deze documenten te beoordelen (hierbij ondersteund door softwaretools) en om controles uit te voeren op de waargenomen problemen. Een grondige kennis op het gebied van verrekenprijzen wordt daarom een vereiste.

NAAR OPLEIDING
3
APR, 2019

Investeren in Vastgoed

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

Deze opleiding bespreekt aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe u de aankoop en het bezit van vastgoed fiscaal en financieel kunt optimaliseren, met bijzondere aandacht voor nieuwe wetgevende evoluties.  Ook de waardebepaling van vastgoed komt aan bod.

  • Aankoop vastgoed: Privé of via de vennootschap?
  • Wat na de hervorming van de vennootschapsbelasting?
NAAR OPLEIDING
4
APR, 2019

Leiding geven op een financiële of administratieve afdeling

Grow-Howse Lint

Hoe communiceren met en motiveren van uw team?

Bent u werkzaam op de financiële of administratieve afdeling en geeft u leiding aan een team? Wilt u uw leiderschapskwaliteiten versterken en de prestaties van uw team verhogen? Met deze training leert u  professionele vaardigheden om op een efficiënte en effectieve wijze leiding te geven.

Veruit de grootste reden waarom professionele medewerkers het bedrijf verlaten is hun rechtstreekse chef. Deze staat echter geweldig onder druk. Langs de ene kant ben je de vertrouwenspersoon van de mensen, je moet zorgen voor een goede, vruchtbare sfeer op de vloer, mensen aanmoedigen of berispen, het werk organiseren, afspraken maken, … Langs de andere kant ben je de uitvoerder van de tactische beslissingen van het management, ook al zijn die niet altijd even eenduidig, ook al ben je het er niet altijd zelf mee eens.

Het aansturen van je financiële en/of administratieve medewerkers is niet altijd even makkelijk: er zijn geen verkoop- of technische targets waartegen je mensen kan benchmarken. Bovendien weet je dat een team meer is dan de optelsom van de individuele talenten. Een goede balans, ieder lid van het team de juiste dingen laten doen, zorgen voor resultaten, goesting en stabiliteit in je team.

Op een niet-bedreigende (geen rollenspelen!), erg nuttige en leuke manier bekijken we de praktische zaken die het afdelingshoofd van  vandaag tegenkomt. We leggen een theoretische onderbouw om de knepen die we samen uitwerken te kunnen plaatsen en onmiddellijk in de praktijk te brengen.

Na deze 1-daagse workshop zal je de tools kennen en kunnen gebruiken die je toelaten om de mensen aan te sturen op de manier die ze nodig hebben, je zal je team op een evenwichtige manier kunnen samenstellen en tenslotte jouw resultaten, langs je team om, laten  excelleren.

NAAR OPLEIDING
4
APR, 2019

Fiscale aftrek van beroepskosten en verworpen uitgaven

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

Directe belastingen en BTW

Ingrijpende fiscale gevolgen nieuwe begrotingsmaatregelen!

Welke kosten kunnen we als vennootschap, ondernemer of vrij beroeper aftrekken en welke niet? De wetgeving ter zake is niet altijd even duidelijk. Vele concrete toepassingsgevallen resulteren dan ook een omvangrijke rechtspraak. Deze opleiding geeft u een actuele stand van zaken van de aftrekbare beroepskosten vanuit een dubbele invalshoek: zowel de aspecten inzake de directe belastingen als btw kenmerken.

Hoe vermijden we discussies met de fiscus?  Wat kunnen we leren uit ervaringen met controles?

Ook de geplande hervorming van de vennootschapsbelasting en btw en de impact daarvan op vlak van aftrek van de kosten wordt nader toegelicht.

NAAR OPLEIDING
16
APR, 2019

Stem en lichaamstaal: leer krachtig communiceren

Van Der Valk Brussels Airport

1-daagse interactieve training

Hoe herken je signalen en leugens?

Is het goed en snel inschatten van anderen voor u van belang en wil u meer inzicht krijgen in de dynamiek tussen mensen en hun communicatiestrategieën?. Dan geeft deze training u tegelijkertijd inzicht en een praktische aanpak. U krijgt een nieuwe kijk op anderen en uzelf.

NAAR OPLEIDING
25
APR, 2019

Opstal, erfpacht, vruchtgebruik anno 2019

Van Der Valk hotel Beveren

  • Bijzondere (fiscale) aandachtspunten bij de verwerving van onroerende goederen d.m.v. (tijdelijke) zakelijke rechten
  • Bijzondere aandacht voor de recente ontwikkelingen die nieuwe mogelijkheden bieden voor het gebruik van deze zakelijke rechten rekening houdend met de standpunten van de Minister, de gepubliceerde beslissingen van de Rulingdienst en de rechtspraak en rechtsleer
  • Invloed van de nieuwe antimisbruikbepaling op deze zakelijke rechten
  • Fiscale aspecten bij de afloop van deze zakelijke rechten, zowel bij afloop op het einde van de contractuele termijn als bij een voortijdige beëindiging
NAAR OPLEIDING
26
APR, 2019

Vastgoedinvesteringen in Frankrijk

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

Nieuwe wetgeving IFI!

U wil vastgoed aankopen of u bent reeds in het bezit van vastgoed in Frankrijk ? Het Franse recht kan een mijnenveld zijn voor buitenlandse kopers.  Koopt u aan in privé-naam of via een vennootschap ? Er zijn lasten bij het kopen (registratie / BTW), de verhuur, en eventueel bij een latere verkoop.

Er is onder meer het onderscheid tussen de beroepsmatige en niet beroepsmatige verhuurder, nieuwe Franse vereisten op vlak van boekhoudrecht, precieze regels voor de toepassing van de sociale zekerheidsbijdragen bij verhuur en de sociale belastingen, met ook mogelijkheden tot terugvordering van de BTW over de aankoop.

Een schenking daarentegen van Franse eigendommen aan de kinderen kan fiscaal gunstig. Daardoor kan je de successierechten aanzienlijk verminderen en vaak zelfs vermijden.

De Franse vermogensbelasting ISF is dan wel afgeschaft, maar vervangen door de nieuwe wetgeving IFI die in het bijzonder voor de buitenlanders de belastbare basis doet verhogen gezien de striktere regelgeving rond de aftrek van leningen, zowel voor de privé eigendommen alsook deze via vennootschappen. Intussen zijn de nieuwe circulaires bekend.

Kortom is het aangewezen om het Franse patrimonium in het licht van de huidige wetgevingen te houden om verrassingen te vermijden.

NAAR OPLEIDING
26
APR, 2019

Vastgoedinvesteringen in Spanje 2019

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

Het investeren in Spaans onroerend goed is wellicht nooit zo populair geweest als vandaag.  In onze dagelijkse praktijk merken we dat heel wat personen in hun enthousiasme vaak ondoordacht te werk gaan en zich niet bewust zijn van de mogelijke risico’s en valkuilen die met zo een aankoop gepaard kunnen gaan.

Daarnaast stellen we vast dat men zich vaak te laat informeert omtrent de mogelijkheden waardoor mogelijke opportuniteiten vaak niet worden benut.  Naderhand schuiven met onroerend goed wordt dan vaak een heel dure aangelegenheid.

Met dit seminarie willen wij u door het aankoopproces loodsen en wordt u uitgebreid geïnformeerd welke de valkuilen zijn waar u dient rekening mee te houden bij een eventuele aankoop.  Daarnaast wordt stilgestaan bij de wijze waarop u het onroerend goed kan aankopen en worden de verschillende alternatieven toegelicht.  Dit zowel vanuit het standpunt van de natuurlijke persoon die het onroerend goed wenst aan te kopen voor eigen gebruik als vanuit het standpunt van de investeerder/ondernemer die de aankoop eerder als een investering beschouwt en onmiddellijk of op korte termijn een rendement wenst te genereren.

Kortom tijdens dit seminarie overlopen we het hele proces van aankoop, verbouwen, bezit en overdracht van Spaans onroerend goed waarbij we vandaag (moment van aankoop) reeds rekening houden met morgen (moment van verkoop of overdracht).

NAAR OPLEIDING
16
MEI, 2019

Nieuwe btw-regeling voor onroerende verhuur

Van Der Valk Brussels Airport

Nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2019!

Sinds de inwerkingtreding van de btw-wetgeving in 1971 is de onroerende verhuur steeds vrijgesteld geweest van btw. Deze vrijstelling houdt in dat de oprichter/koper van het gebouw geen recht op aftrek van de btw geheven van deze oprichting/verkrijging kon uitoefenen. De btw ging aldus verloren. Nochtans zijn er wettelijke uitzonderingen waarbij sommige verhuringen wel reeds aan btw onderworpen waren. Voorts werd in de praktijk steeds gezocht naar alternatieven teneinde dit btw-verlies zo klein mogelijk te houden.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar nu is toch beslist om vanaf 1 januari 2019  een optioneel btw-stelsel in te voeren voor commercieel vastgoed. Aldus zou ook een recht op aftrek van btw ontstaan in hoofde van de verhuurder. Hoewel de aandacht over het algemeen het meeste uitgaat naar dit optionele stelsel, is er sprake van een ruimere hervorming waarbij ook andere vormen van onroerende verhuur vlotter kunnen worden belast (bijv. de kortlopende verhuur, de verhuur van bergruimte, enz.).

Hoog tijd voor een volledig overzicht van de toepasselijke regels inzake btw bij onroerende verhuur en de talrijke afwijkingen die voorhanden zijn.

NAAR OPLEIDING
17
MEI, 2019

Fiscale voor- en nadelen van zaken doen in Nederland

Aldhem Hotel Grobbendonk

Mobiliteit is anno 2019 belangrijker dan ooit. Steeds meer en meer mensen gaan hun professionele uitdagingen over de grens zoeken. Hoewel het zeer exotisch kan zijn om te werken en te leven in verre oorden, merken we dat veel Belgen liever wat dichter bij huis blijven. Tijdens dit seminarie belichten we de belangrijkste voor- en nadelen van zaken doen in Nederland.
NAAR OPLEIDING
6
JUN, 2019

Mobiliteit en flexibele verloningsvormen : Hoe doen we dat in 2019?

Van Der Valk Brussels Airport

Praktijknamiddag

U krijgt een zo’n praktisch mogelijk overzicht van alle relevante bepalingen en mechanismen inzake mobiliteit.

Na het volgen van deze opleiding heeft u een overzicht van alle bestaande en meest recente mobiliteitsoplossingen die u als werkgever kan bieden aan uw werknemers.

U zal met kennis van zaken uw oude policy onder de loep kunnen nemen en beslissen of u al dan niet wenst in te stappen in nieuwe/ andere oplossingen.

NAAR OPLEIDING
14 en 18
JUN, 2019

Alle mogelijkheden van EXCEL in 2 dagen!

Van Der Valk Brussels Airport

Geen keuze uit verschillende modules, maar een volledig overzicht van alle in’s en out’s van Excel! Aan de hand van direct bruikbare Excel modellen en oefeningen gaat u meteen zelf aan de slag. Deze cursus werd reeds gevolgd door een 1000-tal tevreden deelnemers!

NAAR OPLEIDING
8 en 9
OKT, 2019

Vastgoedberekeningen met Excel (8 en 9 oktober)

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

Handige tools voor de financiële onderbouwing van vastgoedprojecten

Tijdens deze 2-daagse opleiding leert u de ‘ins en outs’ van het opzetten van vastgoedrekenmodellen in Excel, gericht op een gedegen financiële onderbouwing van een vastgoedproject: van grondaankoop, waarderingen van bestaande gebouwen, haalbaarheidsstudies tot het financieren van vastgoed.

Na deze opleiding kunt u, via handige rekenmodellen in Excel, snel en eenvoudig uw rendement optimaliseren.

Deze cursus is bestemd voor investeerders, promotors, architecten, retailers, aannemers, federale, gewestelijke en stedelijke beleidsmedewerkers, makelaars, adviseurs, patrimonium-, huisvestings- en vastgoedmanagers. Een goede kennis van Excel is vereist.

NAAR OPLEIDING