opleidingen 2019-04-10T18:20:27+00:00

Opleidingen, cursussen & workshops voor en door professionals.

Info Topics organiseert al ruim 25 jaar opleidingen en trainingen in samenwerking met vooraanstaande partners, sprekers en docenten.

Info Topics werd geregistreerd als opleidingsverstrekker door de kmo-portefeuille met registratienummer DV.O105311

Onze cursussen, opleidingen en seminaries zijn gericht op professionals. De inhoud is actueel, neutraal en kwalitatief hoogstaand, zodat u altijd op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen. De nadruk ligt steeds op klantentevredenheid en optimale kwaliteit. U kan onze opleidingen dan ook betalen via de kmo-portefeuille, zodat u een groot deel van het inschrijvingsbedrag terugbetaald krijgt van de Vlaamse overheid. Alle informatie kan u vinden op www.kmo-portefeuille.be.

U wil collega’s ontmoeten en kennis delen? U wil door studie uw kennis op peil houden?Goed opgeleide medewerkers dragen bij tot het bereiken van de objectieven van uw organisatie en verbeteren de kwaliteit van uw producten en diensten.

Met al onze ervaring en expertise organiseren we graag een opleiding of workshop op maat voor uw onderneming.

Overzicht opleidingen en cursussen

Informatie is onze business

16
APR, 2019

Stem en lichaamstaal: leer krachtig communiceren

Van Der Valk Brussels Airport

1-daagse interactieve training

Hoe herken je signalen en leugens?

Is het goed en snel inschatten van anderen voor u van belang en wil u meer inzicht krijgen in de dynamiek tussen mensen en hun communicatiestrategieën?. Dan geeft deze training u tegelijkertijd inzicht en een praktische aanpak. U krijgt een nieuwe kijk op anderen en uzelf.

NAAR OPLEIDING
25
APR, 2019

Opstal, erfpacht, vruchtgebruik anno 2019

Van Der Valk hotel Beveren

  • Bijzondere (fiscale) aandachtspunten bij de verwerving van onroerende goederen d.m.v. (tijdelijke) zakelijke rechten
  • Bijzondere aandacht voor de recente ontwikkelingen die nieuwe mogelijkheden bieden voor het gebruik van deze zakelijke rechten rekening houdend met de standpunten van de Minister, de gepubliceerde beslissingen van de Rulingdienst en de rechtspraak en rechtsleer
  • Invloed van de nieuwe antimisbruikbepaling op deze zakelijke rechten
  • Fiscale aspecten bij de afloop van deze zakelijke rechten, zowel bij afloop op het einde van de contractuele termijn als bij een voortijdige beëindiging
NAAR OPLEIDING
26
APR, 2019

Vastgoedinvesteringen in Frankrijk

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

Nieuwe wetgeving IFI!

U wil vastgoed aankopen of u bent reeds in het bezit van vastgoed in Frankrijk ? Het Franse recht kan een mijnenveld zijn voor buitenlandse kopers.  Koopt u aan in privé-naam of via een vennootschap ? Er zijn lasten bij het kopen (registratie / BTW), de verhuur, en eventueel bij een latere verkoop.

Er is onder meer het onderscheid tussen de beroepsmatige en niet beroepsmatige verhuurder, nieuwe Franse vereisten op vlak van boekhoudrecht, precieze regels voor de toepassing van de sociale zekerheidsbijdragen bij verhuur en de sociale belastingen, met ook mogelijkheden tot terugvordering van de BTW over de aankoop.

Een schenking daarentegen van Franse eigendommen aan de kinderen kan fiscaal gunstig. Daardoor kan je de successierechten aanzienlijk verminderen en vaak zelfs vermijden.

De Franse vermogensbelasting ISF is dan wel afgeschaft, maar vervangen door de nieuwe wetgeving IFI die in het bijzonder voor de buitenlanders de belastbare basis doet verhogen gezien de striktere regelgeving rond de aftrek van leningen, zowel voor de privé eigendommen alsook deze via vennootschappen. Intussen zijn de nieuwe circulaires bekend.

Kortom is het aangewezen om het Franse patrimonium in het licht van de huidige wetgevingen te houden om verrassingen te vermijden.

NAAR OPLEIDING
26
APR, 2019

Vastgoedinvesteringen in Spanje 2019

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

Het investeren in Spaans onroerend goed is wellicht nooit zo populair geweest als vandaag.  In onze dagelijkse praktijk merken we dat heel wat personen in hun enthousiasme vaak ondoordacht te werk gaan en zich niet bewust zijn van de mogelijke risico’s en valkuilen die met zo een aankoop gepaard kunnen gaan.

Daarnaast stellen we vast dat men zich vaak te laat informeert omtrent de mogelijkheden waardoor mogelijke opportuniteiten vaak niet worden benut.  Naderhand schuiven met onroerend goed wordt dan vaak een heel dure aangelegenheid.

Met dit seminarie willen wij u door het aankoopproces loodsen en wordt u uitgebreid geïnformeerd welke de valkuilen zijn waar u dient rekening mee te houden bij een eventuele aankoop.  Daarnaast wordt stilgestaan bij de wijze waarop u het onroerend goed kan aankopen en worden de verschillende alternatieven toegelicht.  Dit zowel vanuit het standpunt van de natuurlijke persoon die het onroerend goed wenst aan te kopen voor eigen gebruik als vanuit het standpunt van de investeerder/ondernemer die de aankoop eerder als een investering beschouwt en onmiddellijk of op korte termijn een rendement wenst te genereren.

Kortom tijdens dit seminarie overlopen we het hele proces van aankoop, verbouwen, bezit en overdracht van Spaans onroerend goed waarbij we vandaag (moment van aankoop) reeds rekening houden met morgen (moment van verkoop of overdracht).

NAAR OPLEIDING
9
MEI, 2019

GDPR – De belangrijkste vragen rond gegevensbescherming (AVG / GDPR)

Van Der Valk hotel Beveren

Bart Van den Brande, managing partner van Sirius Legal. Bart is veelvuldig spreker op events en seminaries en gastlector bij universiteiten en hogescholen en was 8 jaar lang assistent aan de Vrije Universiteit Brussel. Bart is Member of the Board bij het internationale advocatennetwerk Smart Cities Law Firms, waarbinnen Sirius Legal met name instaat voor alle aspecten van databescherming en privacy gerelateerd aan smart cities projecten. Bart is gecertifieerd Data Protection Officer en volgde het Executive Program in Smart Cities aan de EADA in Barcelona. Hij traint toekomstige DPO’s in de juridische achtergrond van de GDPR bij Data Protection Institute.

Sirius Legal is een boutique advocatenkantoor dat zich sedert 8 jaar specialiseert in internetrecht, consumentenbescherming en IT/IP. Het team van Sirius Legal staat al vele jaren bedrijven uit de reclamewereld en communicatiesector bij met vragen rond privacy en databescherming en werkt intensief rond GDPR compliance voor haar cliënteel.

NAAR OPLEIDING
10
MEI, 2019
14
JUN, 2019

Leiding geven en motiveren

Grow-Howse Lint

Uniek 2-daags programma op maat van leidinggevenden. Een workshop met veel interactie en tips om direct aan de slag te gaan.

Als leidinggevende staat u geweldig onder druk. Je moet zorgen voor een goede, vruchtbare sfeer op de vloer, mensen aanmoedigen of berispen, het werk organiseren, afspraken maken, … Langs de andere kant ben je de uitvoerder van de tactische beslissingen van het management, ook al zijn die niet altijd even eenduidig, ook al ben je het er niet altijd zelf mee eens. Bovendien wordt er van je verwacht dat je de spreekbuis bent in beide richtingen: zowel officieel als informeel. Dat is een hele boterham, waar je niet altijd even consequent bent in opgeleid

NAAR OPLEIDING
16
MEI, 2019

Nieuwe btw-regeling voor onroerende verhuur

Van Der Valk Brussels Airport

Nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2019!

Sinds de inwerkingtreding van de btw-wetgeving in 1971 is de onroerende verhuur steeds vrijgesteld geweest van btw. Deze vrijstelling houdt in dat de oprichter/koper van het gebouw geen recht op aftrek van de btw geheven van deze oprichting/verkrijging kon uitoefenen. De btw ging aldus verloren. Nochtans zijn er wettelijke uitzonderingen waarbij sommige verhuringen wel reeds aan btw onderworpen waren. Voorts werd in de praktijk steeds gezocht naar alternatieven teneinde dit btw-verlies zo klein mogelijk te houden.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar nu is toch beslist om vanaf 1 januari 2019  een optioneel btw-stelsel in te voeren voor commercieel vastgoed. Aldus zou ook een recht op aftrek van btw ontstaan in hoofde van de verhuurder. Hoewel de aandacht over het algemeen het meeste uitgaat naar dit optionele stelsel, is er sprake van een ruimere hervorming waarbij ook andere vormen van onroerende verhuur vlotter kunnen worden belast (bijv. de kortlopende verhuur, de verhuur van bergruimte, enz.).

Hoog tijd voor een volledig overzicht van de toepasselijke regels inzake btw bij onroerende verhuur en de talrijke afwijkingen die voorhanden zijn.

NAAR OPLEIDING
17
MEI, 2019

Fiscale voor- en nadelen van zaken doen in Nederland

Aldhem Hotel Grobbendonk

Mobiliteit is anno 2019 belangrijker dan ooit. Steeds meer en meer mensen gaan hun professionele uitdagingen over de grens zoeken. Hoewel het zeer exotisch kan zijn om te werken en te leven in verre oorden, merken we dat veel Belgen liever wat dichter bij huis blijven. Tijdens dit seminarie belichten we de belangrijkste voor- en nadelen van zaken doen in Nederland.
NAAR OPLEIDING
17
MEI, 2019

Van Der Valk hotel Beveren

De media waarschuwt de laatste weken continu voor de impact van de Brexit en laat niet na te melden dat de meeste bedrijven hier niet op voorbereid zijn. Na de Brexit wordt het Verenigd Koninkrijk in principe een derde land. Slechts weinig ondernemingen kunnen gerust zijn dat de Brexit geen impact zal hebben. Niet alleen ondernemingen die effectief actief zijn in het Verenigd Koninkrijk worden immers geconfronteerd met de Brexit.

NAAR OPLEIDING
23
MEI, 2019

De gemeenrechtelijke bemiddeling in fiscale geschillen

Van Der Valk Hotel Brussels Airport

U bent niet altijd akkoord met de standpunten en beslissingen van de belastingcontroleur!
Als u de geschillen niet onderling kan oplossen kan u een aanvraag tot fiscale bemiddeling indienen bij de fiscale Bemiddelingsdienst.Door de Wet van 18 juni 2018 werd het toepassingsgebied van de bemiddeling verruimd, in die zin dat op grond van een uitdrukkelijke wetsbepaling bemiddeling voortaan ook kan worden aangewend in geschillen met publiekrechtelijke overheden. Met die nuance dan weliswaar, dat volgens een uitdrukkelijke bepaling van de wet, het enkel kan gaan om een “geschil van vermogensrechtelijke aard […] waar een publiekrechtelijk rechtspersoon bij betrokken is”.
.
NAAR OPLEIDING
6
JUN, 2019

Mobiliteit en flexibele verloningsvormen : Hoe doen we dat in 2019?

Van Der Valk Brussels Airport

Praktijknamiddag

U krijgt een zo’n praktisch mogelijk overzicht van alle relevante bepalingen en mechanismen inzake mobiliteit.

Na het volgen van deze opleiding heeft u een overzicht van alle bestaande en meest recente mobiliteitsoplossingen die u als werkgever kan bieden aan uw werknemers.

U zal met kennis van zaken uw oude policy onder de loep kunnen nemen en beslissen of u al dan niet wenst in te stappen in nieuwe/ andere oplossingen.

NAAR OPLEIDING
14 en 18
JUN, 2019

Alle mogelijkheden van EXCEL in 2 dagen!

Van Der Valk Brussels Airport

Geen keuze uit verschillende modules, maar een volledig overzicht van alle in’s en out’s van Excel! Aan de hand van direct bruikbare Excel modellen en oefeningen gaat u meteen zelf aan de slag. Deze cursus werd reeds gevolgd door een 1000-tal tevreden deelnemers!

NAAR OPLEIDING
4 en 5
JULI, 2019

Grondige 2-daagse BTW-opleiding voor gevorderden

Van Der Valk hotel Beveren

Indien u zich bewust bent van de btw-stromen die uw transacties dagdagelijks met zich meebrengen, dan beseft u ook onmiddellijk welke risico’s deze veroorzaken. In elke onderneming is het dan ook van belang om goed in kaart te brengen wat die transacties juist zijn en hoe deze correct verwerkt dienen te worden. Deze kennis is niet alleen een vereiste voor de financiële afdeling maar voor elke afdeling die meewerkt aan de transactie: de logistieke afdeling, commerciële afdeling, IT – afdeling…
We vertrekken niet vanuit van de theorie maar de opleiding wordt gegeven aan de hand van concrete cases die we tijdens de sessie volledig samen gaan uitwerken. Hierdoor zal het mogelijk zijn de aangeleerde kennis eenvoudig door te geven aan de betrokken personen binnen uw onderneming. Daarnaast rekenen we ook op jullie input waarbij we graag ons programma ad hoc aanpassen om in te gaan op wat voor u van belang is.

NAAR OPLEIDING
8 en 9
OKT, 2019

Vastgoedberekeningen met Excel (8 en 9 oktober)

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

Handige tools voor de financiële onderbouwing van vastgoedprojecten

Tijdens deze 2-daagse opleiding leert u de ‘ins en outs’ van het opzetten van vastgoedrekenmodellen in Excel, gericht op een gedegen financiële onderbouwing van een vastgoedproject: van grondaankoop, waarderingen van bestaande gebouwen, haalbaarheidsstudies tot het financieren van vastgoed.

Na deze opleiding kunt u, via handige rekenmodellen in Excel, snel en eenvoudig uw rendement optimaliseren.

Deze cursus is bestemd voor investeerders, promotors, architecten, retailers, aannemers, federale, gewestelijke en stedelijke beleidsmedewerkers, makelaars, adviseurs, patrimonium-, huisvestings- en vastgoedmanagers. Een goede kennis van Excel is vereist.

NAAR OPLEIDING