opleidingen 2018-12-12T11:40:10+00:00

Opleidingen, cursussen & workshops voor en door professionals.

Info Topics organiseert al ruim 25 jaar opleidingen en trainingen in samenwerking met vooraanstaande partners, sprekers en docenten.

Info Topics werd geregistreerd als opleidingsverstrekker door de kmo-portefeuille met registratienummer DV.O105311

Onze cursussen, opleidingen en seminaries zijn gericht op professionals. De inhoud is actueel, neutraal en kwalitatief hoogstaand, zodat u altijd op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen. De nadruk ligt steeds op klantentevredenheid en optimale kwaliteit. U kan onze opleidingen dan ook betalen via de kmo-portefeuille, zodat u een groot deel van het inschrijvingsbedrag terugbetaald krijgt van de Vlaamse overheid. Alle informatie kan u vinden op www.kmo-portefeuille.be.

U wil collega’s ontmoeten en kennis delen? U wil door studie uw kennis op peil houden?Goed opgeleide medewerkers dragen bij tot het bereiken van de objectieven van uw organisatie en verbeteren de kwaliteit van uw producten en diensten.

Met al onze ervaring en expertise organiseren we graag een opleiding of workshop op maat voor uw onderneming.

Overzicht opleidingen en cursussen

Informatie is onze business

14
DEC, 2018

Fiscale aftrek van beroepskosten en verworpen uitgaven

VAN DER VALK BRUSSELS AIRPORT

Directe belastingen en BTW

Ingrijpende fiscale gevolgen nieuwe begrotingsmaatregelen!

Welke kosten kunnen we als vennootschap, ondernemer of vrij beroeper aftrekken en welke niet? De wetgeving ter zake is niet altijd even duidelijk. Vele concrete toepassingsgevallen resulteren dan ook een omvangrijke rechtspraak. Deze opleiding geeft u een actuele stand van zaken van de aftrekbare beroepskosten vanuit een dubbele invalshoek: zowel de aspecten inzake de directe belastingen als btw kenmerken.

Hoe vermijden we discussies met de fiscus?  Wat kunnen we leren uit ervaringen met controles?

Ook de geplande hervorming van de vennootschapsbelasting en btw en de impact daarvan op vlak van aftrek van de kosten wordt nader toegelicht.

NAAR OPLEIDING
11
JAN, 2019

Emigratie & fiscus

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

De torenhoge belastingdruk en vooral de rechtsonzekerheid doet ondernemers en vermogenden nadenken over het emigreren naar fiscaal vriendelijker oorden.
Dit seminarie onderzoekt praktijkgericht de voor- en nadelen van dergelijke ‘fiscaal geïnspireerde emigratie’.

NAAR OPLEIDING
24 en 31
JAN, 2019

Alle mogelijkheden van EXCEL in 2 dagen! (24 en 31 januari 2019)

Van Der Valk hotel Beveren

Geen keuze uit verschillende modules, maar een volledig overzicht van alle in’s en out’s van Excel! Aan de hand van direct bruikbare Excel modellen en oefeningen gaat u meteen zelf aan de slag. Deze cursus werd reeds gevolgd door een 1000-tal tevreden deelnemers!

NAAR OPLEIDING
1 en 8
FEB, 2019

Van Der Valk Brussels Airport

2-daagse basiscursus

De materie van het vastgoedrecht is voortdurend in beweging. Denk maar aan de recente beleidsaanbevelingen betreffende de wet inzake mede-eigendom, de regionalisering van het handels- en woninghuurrecht, de aangekondigde hervorming van het vennootschaps- en burgerlijk recht en de invoering van nieuwe investeringsvehikels.

Bovendien is het vastgoedrecht ook een complex gegeven. In eerste instantie behoort het vastgoedrecht op vele vlakken tot de bevoegdheid van de gewesten. Daarnaast worden vastgoedtransacties door tal van rechtstakken beheerst, gaande van het goederen- en omgevingsrecht tot het fiscaal, financieel en zekerheidsrecht.

Voor de vastgoedprofessional komt het er dus op aan om up-to-date te blijven en inzicht te hebben in alle aspecten van het vastgoedrecht. In deze opleiding zetten we voor U dan ook de basisbeginselen van het vastgoedrecht uiteen. We bespreken tevens de verschillende invalshoeken van een vastgoedtransactie en staan stil bij de meest recente evoluties in de Belgische rechtspraak en rechtsleer.

NAAR OPLEIDING
12 en 19
FEB, 2019

Grondige BTW-opleiding voor gevorderden (12 en 19 februari 2019)

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

2-daagse opleiding

Indien u zich bewust bent van de btw-stromen die uw transacties dagdagelijks met zich meebrengen, dan beseft u ook onmiddellijk welke risico’s deze veroorzaken.  In elke onderneming is het dan ook van belang om goed in kaart te brengen wat die transacties juist zijn en hoe deze correct verwerkt dienen te worden.  Deze kennis is niet alleen een vereiste voor de financiële afdeling maar voor elke afdeling die meewerkt aan de transactie: de logistieke afdeling, commerciële afdeling, IT – afdeling…

We vertrekken niet vanuit van de theorie  maar de opleiding wordt gegeven aan de hand van concrete cases die we tijdens de sessie volledig samen gaan uitwerken.  Hierdoor zal het mogelijk zijn de aangeleerde kennis eenvoudig door te geven aan de betrokken personen binnen uw onderneming.  Daarnaast rekenen we ook op jullie input waarbij we graag ons programma ad hoc aanpassen om in te gaan op wat voor u van belang is.

NAAR OPLEIDING
15
FEB, 2019

Bestuurders- en Managementvennootschappen 360° belicht

Van Der Valk hotel Beveren

De managementvennootschap is en blijft een populaire techniek voor bedrijfsleiders, managers en vrije beroepers (o.m. advocaten, dokters, tandartsen) om hun professionele activiteiten te organiseren. Dit seminarie brengt voor deze mensen, hun opdrachtgevers én hun adviseurs de mogelijkheden en risico’s van de ‘managementvennootschap’ in kaart, door de verschillende ‘levensfasen’ van dergelijke vennootschappen, van oprichting tot en met ontbinding, op een geïntegreerde en praktijkgerichte manier te belichten. Hierbij wordt aandacht besteed aan relevante aspecten van vermogensplanning, btw, directe belastingen, parafiscaliteit, waarbij ook de juridische kant van het verhaal wordt toegelicht.

NAAR OPLEIDING
21 en 28
FEB, 2019

Van Der Valk Brussels Airport

Accountants en financiële managers hanteren vaak ingewikkelde termen in hun rapporten en presenteren vaak onduidelijke analyses. Daarmee is de jaarrekening voor de niet-financiële manager vaak moeilijk te begrijpen. Ogenschijnlijk eenvoudige begrippen zoals solvabiliteit, schuldgraad, rentabiliteit liquiditeit, … worden verder uitgediept. U leert verder te kijken dan de algemeen gebruikelijke basisratio’s. De aandacht wordt vooral gericht op de betekenis achter de ratio’s.

NAAR OPLEIDING
20 en 21
FEB, 2019

Vastgoedberekeningen met Excel (20 en 21 februari)

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

Handige tools voor de financiële onderbouwing van vastgoedprojecten

Tijdens deze 2-daagse opleiding leert u de ‘ins en outs’ van het opzetten van vastgoedrekenmodellen in Excel, gericht op een gedegen financiële onderbouwing van een vastgoedproject: van grondaankoop, waarderingen van bestaande gebouwen, haalbaarheidsstudies tot het financieren van vastgoed.

Na deze opleiding kunt u, via handige rekenmodellen in Excel, snel en eenvoudig uw rendement optimaliseren.

Deze cursus is bestemd voor investeerders, promotors, architecten, retailers, aannemers, federale, gewestelijke en stedelijke beleidsmedewerkers, makelaars, adviseurs, patrimonium-, huisvestings- en vastgoedmanagers.  Een goede kennis van Excel is vereist.

NAAR OPLEIDING
14
MAA, 2019

Flexibele verloningsvormen

Van Der Valk hotel Beveren

Een win-win situatie in creatief en fiscaalvriendelijk verlonen

Het introduceren en het toepassen van een vernieuwend verloningsbeleid is het middel bij uitstek om medewerkers te motiveren. De fiscale en parafiscale gevolgen van gemaakte keuzes op het vlak van de verloning en het alternatief verloningsbeleid, kunnen zowel voor de werkgever als de werknemers aanzienlijk verschillen.

De materie van de “Compensation & Benefits” evolueert onophoudend. Recent zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest op vlak van de reglementering, de rechtspraak alsook in de standpunten en rulings van de fiscale en parafiscale autoriteiten.

Tijdens deze opleiding, zullen wij een hele reeks praktische of actuele onderwerpen bespreken.

NAAR OPLEIDING
22
MAA, 2019

Controle door de sociale inspectiediensten & Aanpak van sociale fraude

Van Der Valk hotel Beveren

Te vaak zijn bedrijven, werkgevers en hun adviseurs er zich niet van bewust hoe snel zij in het strafrechtelijk vaarwater komen na een sociale inspectie.

Na een inleiding met een overzicht van de verschillende soorten sociale inspectiediensten en hun zeer ruime bevoegdheden, worden in deze opleiding de gevolgen toegelicht van een sociale inspectie als eerste bouwsteen voor een strafrechtelijke vervolging, evenals de verschillende actiemogelijkheden voor  de gecontroleerde onderneming en hun bestuurders maar ook de mogelijke (re)acties vanuit de inspectie en het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie licht haar vervolgingsbeleid toe in het sociaal strafrecht en geeft aan welke zaken prioritair behandeld worden.

In een tweede deel (namiddagsessie) behandelt deze opleiding vanuit het uitgangspunt van balie en aanklager een vijftal hot items  uit het sociaal strafrecht.

NAAR OPLEIDING
26
APR, 2019

Vastgoedinvesteringen in Frankrijk

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

Nieuwe wetgeving IFI!

U wil vastgoed aankopen of u bent reeds in het bezit van vastgoed in Frankrijk ? Het Franse recht kan een mijnenveld zijn voor buitenlandse kopers.  Koopt u aan in privé-naam of via een vennootschap ? Er zijn lasten bij het kopen (registratie / BTW), de verhuur, en eventueel bij een latere verkoop.

Er is onder meer het onderscheid tussen de beroepsmatige en niet beroepsmatige verhuurder, nieuwe Franse vereisten op vlak van boekhoudrecht, precieze regels voor de toepassing van de sociale zekerheidsbijdragen bij verhuur en de sociale belastingen, met ook mogelijkheden tot terugvordering van de BTW over de aankoop.

Een schenking daarentegen van Franse eigendommen aan de kinderen kan fiscaal gunstig. Daardoor kan je de successierechten aanzienlijk verminderen en vaak zelfs vermijden.

De Franse vermogensbelasting ISF is dan wel afgeschaft, maar vervangen door de nieuwe wetgeving IFI die in het bijzonder voor de buitenlanders de belastbare basis doet verhogen gezien de striktere regelgeving rond de aftrek van leningen, zowel voor de privé eigendommen alsook deze via vennootschappen. Intussen zijn de nieuwe circulaires bekend.

Kortom is het aangewezen om het Franse patrimonium in het licht van de huidige wetgevingen te houden om verrassingen te vermijden.

NAAR OPLEIDING
26
APR, 2019

Vastgoedinvesteringen in Spanje 2019

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

Het investeren in Spaans onroerend goed is wellicht nooit zo populair geweest als vandaag.  In onze dagelijkse praktijk merken we dat heel wat personen in hun enthousiasme vaak ondoordacht te werk gaan en zich niet bewust zijn van de mogelijke risico’s en valkuilen die met zo een aankoop gepaard kunnen gaan.

Daarnaast stellen we vast dat men zich vaak te laat informeert omtrent de mogelijkheden waardoor mogelijke opportuniteiten vaak niet worden benut.  Naderhand schuiven met onroerend goed wordt dan vaak een heel dure aangelegenheid.

Met dit seminarie willen wij u door het aankoopproces loodsen en wordt u uitgebreid geïnformeerd welke de valkuilen zijn waar u dient rekening mee te houden bij een eventuele aankoop.  Daarnaast wordt stilgestaan bij de wijze waarop u het onroerend goed kan aankopen en worden de verschillende alternatieven toegelicht.  Dit zowel vanuit het standpunt van de natuurlijke persoon die het onroerend goed wenst aan te kopen voor eigen gebruik als vanuit het standpunt van de investeerder/ondernemer die de aankoop eerder als een investering beschouwt en onmiddellijk of op korte termijn een rendement wenst te genereren.

Kortom tijdens dit seminarie overlopen we het hele proces van aankoop, verbouwen, bezit en overdracht van Spaans onroerend goed waarbij we vandaag (moment van aankoop) reeds rekening houden met morgen (moment van verkoop of overdracht).

NAAR OPLEIDING