Opleidingen, cursussen & workshops voor en door professionals.

Info Topics organiseert al ruim 25 jaar opleidingen en trainingen in samenwerking met vooraanstaande partners, sprekers en docenten.

Info Topics werd geregistreerd als opleidingsverstrekker door de kmo-portefeuille met registratienummer DV.O105311

Onze cursussen, opleidingen en seminaries zijn gericht op professionals. De inhoud is actueel, neutraal en kwalitatief hoogstaand, zodat u altijd op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen. De nadruk ligt steeds op klantentevredenheid en optimale kwaliteit. U kan onze opleidingen dan ook betalen via de kmo-portefeuille, zodat u een groot deel van het inschrijvingsbedrag terugbetaald krijgt van de Vlaamse overheid. Alle informatie kan u vinden op www.kmo-portefeuille.be.

U wil collega’s ontmoeten en kennis delen? U wil door studie uw kennis op peil houden?Goed opgeleide medewerkers dragen bij tot het bereiken van de objectieven van uw organisatie en verbeteren de kwaliteit van uw producten en diensten.

Met al onze ervaring en expertise organiseren we graag een opleiding of workshop op maat voor uw onderneming.

Overzicht opleidingen en cursussen

Informatie is onze business

16
MEI, 2019

Nieuwe btw-regeling voor onroerende verhuur

Van Der Valk Brussels Airport

Nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2019!

Sinds de inwerkingtreding van de btw-wetgeving in 1971 is de onroerende verhuur steeds vrijgesteld geweest van btw. Deze vrijstelling houdt in dat de oprichter/koper van het gebouw geen recht op aftrek van de btw geheven van deze oprichting/verkrijging kon uitoefenen. De btw ging aldus verloren. Nochtans zijn er wettelijke uitzonderingen waarbij sommige verhuringen wel reeds aan btw onderworpen waren. Voorts werd in de praktijk steeds gezocht naar alternatieven teneinde dit btw-verlies zo klein mogelijk te houden.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar nu is toch beslist om vanaf 1 januari 2019  een optioneel btw-stelsel in te voeren voor commercieel vastgoed. Aldus zou ook een recht op aftrek van btw ontstaan in hoofde van de verhuurder. Hoewel de aandacht over het algemeen het meeste uitgaat naar dit optionele stelsel, is er sprake van een ruimere hervorming waarbij ook andere vormen van onroerende verhuur vlotter kunnen worden belast (bijv. de kortlopende verhuur, de verhuur van bergruimte, enz.).

Hoog tijd voor een volledig overzicht van de toepasselijke regels inzake btw bij onroerende verhuur en de talrijke afwijkingen die voorhanden zijn.

NAAR OPLEIDING
17
MEI, 2019

Fiscale voor- en nadelen van zaken doen in Nederland

Aldhem Hotel Grobbendonk

Mobiliteit is anno 2019 belangrijker dan ooit. Steeds meer en meer mensen gaan hun professionele uitdagingen over de grens zoeken. Hoewel het zeer exotisch kan zijn om te werken en te leven in verre oorden, merken we dat veel Belgen liever wat dichter bij huis blijven. Tijdens dit seminarie belichten we de belangrijkste voor- en nadelen van zaken doen in Nederland.
NAAR OPLEIDING
17
MEI, 2019

Van Der Valk hotel Beveren

De media waarschuwt de laatste weken continu voor de impact van de Brexit en laat niet na te melden dat de meeste bedrijven hier niet op voorbereid zijn. Na de Brexit wordt het Verenigd Koninkrijk in principe een derde land. Slechts weinig ondernemingen kunnen gerust zijn dat de Brexit geen impact zal hebben. Niet alleen ondernemingen die effectief actief zijn in het Verenigd Koninkrijk worden immers geconfronteerd met de Brexit.

NAAR OPLEIDING
23
MEI, 2019

De gemeenrechtelijke bemiddeling in fiscale geschillen

Van Der Valk Hotel Beveren

U bent niet altijd akkoord met de standpunten en beslissingen van de belastingcontroleur!
Als u de geschillen niet onderling kan oplossen kan u een aanvraag tot fiscale bemiddeling indienen bij de fiscale Bemiddelingsdienst.Door de Wet van 18 juni 2018 werd het toepassingsgebied van de bemiddeling verruimd, in die zin dat op grond van een uitdrukkelijke wetsbepaling bemiddeling voortaan ook kan worden aangewend in geschillen met publiekrechtelijke overheden. Met die nuance dan weliswaar, dat volgens een uitdrukkelijke bepaling van de wet, het enkel kan gaan om een “geschil van vermogensrechtelijke aard […] waar een publiekrechtelijk rechtspersoon bij betrokken is”.
.
NAAR OPLEIDING
6
JUN, 2019

Mobiliteit en flexibele verloningsvormen : Hoe doen we dat in 2019?

Van Der Valk Brussels Airport

Praktijknamiddag

U krijgt een zo’n praktisch mogelijk overzicht van alle relevante bepalingen en mechanismen inzake mobiliteit.

Na het volgen van deze opleiding heeft u een overzicht van alle bestaande en meest recente mobiliteitsoplossingen die u als werkgever kan bieden aan uw werknemers.

U zal met kennis van zaken uw oude policy onder de loep kunnen nemen en beslissen of u al dan niet wenst in te stappen in nieuwe/ andere oplossingen.

NAAR OPLEIDING
14 en 18
JUN, 2019

Alle mogelijkheden van EXCEL in 2 dagen!

Van Der Valk Brussels Airport

Geen keuze uit verschillende modules, maar een volledig overzicht van alle in’s en out’s van Excel! Aan de hand van direct bruikbare Excel modellen en oefeningen gaat u meteen zelf aan de slag. Deze cursus werd reeds gevolgd door een 1000-tal tevreden deelnemers!

NAAR OPLEIDING
4 en 5
JULI, 2019

Grondige 2-daagse BTW-opleiding voor gevorderden

Van Der Valk hotel Beveren

Indien u zich bewust bent van de btw-stromen die uw transacties dagdagelijks met zich meebrengen, dan beseft u ook onmiddellijk welke risico’s deze veroorzaken. In elke onderneming is het dan ook van belang om goed in kaart te brengen wat die transacties juist zijn en hoe deze correct verwerkt dienen te worden. Deze kennis is niet alleen een vereiste voor de financiële afdeling maar voor elke afdeling die meewerkt aan de transactie: de logistieke afdeling, commerciële afdeling, IT – afdeling…
We vertrekken niet vanuit van de theorie maar de opleiding wordt gegeven aan de hand van concrete cases die we tijdens de sessie volledig samen gaan uitwerken. Hierdoor zal het mogelijk zijn de aangeleerde kennis eenvoudig door te geven aan de betrokken personen binnen uw onderneming. Daarnaast rekenen we ook op jullie input waarbij we graag ons programma ad hoc aanpassen om in te gaan op wat voor u van belang is.

NAAR OPLEIDING
8 en 9
OKT, 2019

Vastgoedberekeningen met Excel (8 en 9 oktober)

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

Handige tools voor de financiële onderbouwing van vastgoedprojecten

Tijdens deze 2-daagse opleiding leert u de ‘ins en outs’ van het opzetten van vastgoedrekenmodellen in Excel, gericht op een gedegen financiële onderbouwing van een vastgoedproject: van grondaankoop, waarderingen van bestaande gebouwen, haalbaarheidsstudies tot het financieren van vastgoed.

Na deze opleiding kunt u, via handige rekenmodellen in Excel, snel en eenvoudig uw rendement optimaliseren.

Deze cursus is bestemd voor investeerders, promotors, architecten, retailers, aannemers, federale, gewestelijke en stedelijke beleidsmedewerkers, makelaars, adviseurs, patrimonium-, huisvestings- en vastgoedmanagers. Een goede kennis van Excel is vereist.

NAAR OPLEIDING