opleidingen 2018-11-16T10:35:30+00:00

Opleidingen, cursussen & workshops voor en door professionals.

Info Topics organiseert al ruim 25 jaar opleidingen en trainingen in samenwerking met vooraanstaande partners, sprekers en docenten.

Info Topics werd geregistreerd als opleidingsverstrekker door de kmo-portefeuille met registratienummer DV.O105311

Onze cursussen, opleidingen en seminaries zijn gericht op professionals. De inhoud is actueel, neutraal en kwalitatief hoogstaand, zodat u altijd op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen. De nadruk ligt steeds op klantentevredenheid en optimale kwaliteit. U kan onze opleidingen dan ook betalen via de kmo-portefeuille, zodat u een groot deel van het inschrijvingsbedrag terugbetaald krijgt van de Vlaamse overheid. Alle informatie kan u vinden op www.kmo-portefeuille.be.

U wil collega’s ontmoeten en kennis delen? U wil door studie uw kennis op peil houden?Goed opgeleide medewerkers dragen bij tot het bereiken van de objectieven van uw organisatie en verbeteren de kwaliteit van uw producten en diensten.

Met al onze ervaring en expertise organiseren we graag een opleiding of workshop op maat voor uw onderneming.

Overzicht opleidingen en cursussen

Informatie is onze business

16
NOV, 2018

Fiscale voor- en nadelen van zaken doen in Nederland

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

Mobiliteit is anno 2018 belangrijker dan ooit. Steeds meer en meer mensen gaan hun professionele uitdagingen over de grens zoeken. Hoewel het zeer exotisch kan zijn om te werken en te leven in verre oorden, merken we dat veel Belgen liever wat dichter bij huis blijven. Tijdens dit seminarie belichten we de belangrijkste voor- en nadelen van zaken doen in Nederland. 

NAAR OPLEIDING
16
NOV, 2018

Nieuwe btw-regeling voor onroerende verhuur (Namiddagsessie)

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

Nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2019!

Sinds de inwerkingtreding van de btw-wetgeving in 1971 is de onroerende verhuur steeds vrijgesteld geweest van btw. Deze vrijstelling houdt in dat de oprichter/koper van het gebouw geen recht op aftrek van de btw geheven van deze oprichting/verkrijging kon uitoefenen. De btw ging aldus verloren. Nochtans zijn er wettelijke uitzonderingen waarbij sommige verhuringen wel reeds aan btw onderworpen waren. Voorts werd in de praktijk steeds gezocht naar alternatieven teneinde dit btw-verlies zo klein mogelijk te houden.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar nu is toch beslist om vanaf 1 januari 2019  een optioneel btw-stelsel in te voeren voor commercieel vastgoed. Aldus zou ook een recht op aftrek van btw ontstaan in hoofde van de verhuurder. Hoewel de aandacht over het algemeen het meeste uitgaat naar dit optionele stelsel, is er sprake van een ruimere hervorming waarbij ook andere vormen van onroerende verhuur vlotter kunnen worden belast (bijv. de kortlopende verhuur, de verhuur van bergruimte, enz.).

Hoog tijd voor een volledig overzicht van de toepasselijke regels inzake btw bij onroerende verhuur en de talrijke afwijkingen die voorhanden zijn.

NAAR OPLEIDING
23
NOV, 2018

Ontslag 2019 

Van Der Valk hotel Beveren

Praktijknamiddag

Grondige analyse van de diverse punten van het Belgisch ontslagrecht. U krijgt een zo praktisch mogelijk overzicht van alle relevante bepalingen en mechanismen inzake beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Na het volgen van deze opleiding heeft u een checklist van taken die uw aandacht nodig hebben bij ontslag!

NAAR OPLEIDING
4 en 11
DEC, 2018

Lichaamstaal en micro expressies (4 en 11 december)

Van Der Valk hotel Brussels Airport

2-daagse interactieve training –  De leugen ontmaskerd

Onderzoek heeft aangetoond dat we per dag tussen 4 en 200 onwaarheden horen of vertellen.  Dat zijn niet altijd grote leugens en toch kan het u wel geld kosten als het bijvoorbeeld om een sollicitant gaat die niet de ervaring heeft die u zoekt, medewerkers onwaarheden vertellen of de prijs van uw leverancier in onderhandeling lager had gekund.

Deze interactieve training is een must voor iedere professional en onthult stap voor stap de waarheid over liegen. We onthullen onze geheimen rond politieverhoren, doorvraagtechnieken, taalpatronen en bekijken de rol van micro-expressies.

NAAR OPLEIDING
6 en 13
DEC, 2018

Power Tools – Add-ons in Excel (6 en 13 december)

Van Der Valk hotel Brussels Airport

 Vandaag beschikt elke manager over een boel indicatoren en zet die om naar heel wat boordtabellen waar cijfers en grafieken indrukwekkend worden gepresenteerd. In een oogopslag kan hij/zij hierdoor afwijkingen, tendensen identificeren en dus de financiële, commerciële of algemene strategie van zijn/haar bedrijf aanpassen. Dankzij Power Tools beschikt elke manager over Business Intelligence (BI) middelen, die eenvoudig te implementeren en aangepast zijn aan de huidige manier van business voeren.

Power Tools zijn ‘add-ons’ in Excel en hoeven slechts een maal geactiveerd te worden.

Basiskennis Excel vereist

Maximum 15 deelnemers

NAAR OPLEIDING
14
DEC, 2018

Fiscale aftrek van beroepskosten en verworpen uitgaven

VAN DER VALK BRUSSELS AIRPORT

Directe belastingen en BTW

Ingrijpende fiscale gevolgen nieuwe begrotingsmaatregelen!

Welke kosten kunnen we als vennootschap, ondernemer of vrij beroeper aftrekken en welke niet? De wetgeving ter zake is niet altijd even duidelijk. Vele concrete toepassingsgevallen resulteren dan ook een omvangrijke rechtspraak. Deze opleiding geeft u een actuele stand van zaken van de aftrekbare beroepskosten vanuit een dubbele invalshoek: zowel de aspecten inzake de directe belastingen als btw kenmerken.

Hoe vermijden we discussies met de fiscus?  Wat kunnen we leren uit ervaringen met controles?

Ook de geplande hervorming van de vennootschapsbelasting en btw en de impact daarvan op vlak van aftrek van de kosten wordt nader toegelicht.

NAAR OPLEIDING
11
JAN, 2019

Emigratie & fiscus

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

De torenhoge belastingdruk en vooral de rechtsonzekerheid doet ondernemers en vermogenden nadenken over het emigreren naar fiscaal vriendelijker oorden.
Dit seminarie onderzoekt praktijkgericht de voor- en nadelen van dergelijke ‘fiscaal geïnspireerde emigratie’.

NAAR OPLEIDING
1 en 8
FEB, 2019

Van Der Valk Brussels Airport

2-daagse basiscursus

De materie van het vastgoedrecht is voortdurend in beweging. Denk maar aan de recente beleidsaanbevelingen betreffende de wet inzake mede-eigendom, de regionalisering van het handels- en woninghuurrecht, de aangekondigde hervorming van het vennootschaps- en burgerlijk recht en de invoering van nieuwe investeringsvehikels.

Bovendien is het vastgoedrecht ook een complex gegeven. In eerste instantie behoort het vastgoedrecht op vele vlakken tot de bevoegdheid van de gewesten. Daarnaast worden vastgoedtransacties door tal van rechtstakken beheerst, gaande van het goederen- en omgevingsrecht tot het fiscaal, financieel en zekerheidsrecht.

Voor de vastgoedprofessional komt het er dus op aan om up-to-date te blijven en inzicht te hebben in alle aspecten van het vastgoedrecht. In deze opleiding zetten we voor U dan ook de basisbeginselen van het vastgoedrecht uiteen. We bespreken tevens de verschillende invalshoeken van een vastgoedtransactie en staan stil bij de meest recente evoluties in de Belgische rechtspraak en rechtsleer.

NAAR OPLEIDING
21 en 28
FEB, 2019

Van Der Valk Brussels Airport

Accountants en financiële managers hanteren vaak ingewikkelde termen in hun rapporten en presenteren vaak onduidelijke analyses. Daarmee is de jaarrekening voor de niet-financiële manager vaak moeilijk te begrijpen. Ogenschijnlijk eenvoudige begrippen zoals solvabiliteit, schuldgraad, rentabiliteit liquiditeit, … worden verder uitgediept. U leert verder te kijken dan de algemeen gebruikelijke basisratio’s. De aandacht wordt vooral gericht op de betekenis achter de ratio’s.

NAAR OPLEIDING
20 en 21
FEB, 2019

Vastgoedberekeningen met Excel (20 en 21 februari)

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

Handige tools voor de financiële onderbouwing van vastgoedprojecten

Tijdens deze 2-daagse opleiding leert u de ‘ins en outs’ van het opzetten van vastgoedrekenmodellen in Excel, gericht op een gedegen financiële onderbouwing van een vastgoedproject: van grondaankoop, waarderingen van bestaande gebouwen, haalbaarheidsstudies tot het financieren van vastgoed.

Na deze opleiding kunt u, via handige rekenmodellen in Excel, snel en eenvoudig uw rendement optimaliseren.

Deze cursus is bestemd voor investeerders, promotors, architecten, retailers, aannemers, federale, gewestelijke en stedelijke beleidsmedewerkers, makelaars, adviseurs, patrimonium-, huisvestings- en vastgoedmanagers.  Een goede kennis van Excel is vereist.

NAAR OPLEIDING